Zaproszenie – Zawody wspinaczkowe niepełnosprawnych w Tarnowie

9 kwietnia 2015
Autor:

pikt-infoSerdecznie zapraszam na IV Ogólnopolskie zawody we wspinaczce osób z niepełną sprawnością. Odbędą się one w najbliższy wtorek, 14 kwietnia br. od godziny 10:00 do 14:00 w Hali Sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Swoją obecność w czasie zawodów zapowiedział pan Krzysztof Wielicki, który jest piątym człowiekiem na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Na trzy z nich: Mount Everest, Kanczendzongę i Lhotse wszedł zimą jako pierwszy.
W zawodach weźmie udział 87-miu zawodników i zawodniczek reprezentujących 17 placówek, klubów sportowych, ośrodków szkolno-wychowawczych. Najdłuższą drogę do pokonania będzie miała drużyna z Torunia.

Organizatorami zawodów są:

-Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji,

-Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Tarnowie,

-Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II,

-Akademicki Związek Sportowy PWSZ.

Zawody odbędą się na ściance, która obecnie jest najlepszą ścianką wspinaczkową w Polsce. Sala sportowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie ma doskonałe warunki techniczne, sanitarne, lokalowe, w pełni dostosowano ją do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością. Zabezpieczenie medyczne, wsparcie organizacyjne i asystenckie zapewnią dyrektorzy trzech instytutów PWSZ. Studenci nie pierwszy raz chętnie odpowiedzi na propozycję współpracy. Ich pomoc dla organizatorów jest zawsze bardzo ważna i bez niej ciężko byłby zrobić tak dobre zawody.

Celami Zawodów wspinaczkowych są:

1. Propagowanie aktywnego stylu życia u osób z niepełną sprawnością intelektualną – poprzez organizację zawodów, pokazanie ile przyjemności może dać bycie aktywnym, szczególnie tak trudna dyscyplina jaką jest wspinaczka.

2. Przełamywanie barier pomiędzy uczestnikami zmagań sportowych a innymi ludźmi – poprzez informowanie i zaproszenie mieszkańców Tarnowa i okolic do udziału w zawodach w charakterze kibiców, informowanie o zawodach w środkach masowego przekazu.

3. Nauka zdrowej rywalizacji oraz nauka przegrywania – poprzez udział w zawodach, wytłumaczenie zasad fair play, tłumaczenie, że zwycięzcą może być tylko jeden zawodnik w danej kategorii, a inni, choć nie zdobywają złota i tak czegoś się uczą i stają się lepsi.

Terapia na ścianie wspinaczkowej jest specyficzną i coraz bardziej popularną formą terapii osób zarówno z dysfunkcjami układu ruchowego jak i z niepełnosprawnością intelektualną. Bardzo ważnym, jeżeli nie najważniejszym elementem tej terapii jest zjawisko kontrolowanego zagrożenia. Polega ono na tym, że uczestnik terapii wychodząc coraz wyżej odczuwa coraz większy lęk, ale równocześnie coraz większą potrzebę wyjścia wyżej i próbuje chwytać się ściany – podczas gdy jest w pełni asekurowany. Stopień trudności wspinaczki można łatwo dostosować do możliwości osoby niepełnosprawnej, tak aby jeżeli jest to potrzebne, nie czuła zagrożenia i lęku. Jest to ogromnie ważne, ponieważ poprawia się tym samym samopoczucie i w rezultacie powoduje wzrost samodzielności osoby niepełnosprawnej, a sukces, jakim jest wejście na szczyt, jest zawsze niezapomnianym przeżyciem, które ma swój długofalowy wpływ na dalszy rozwój.


Related Posts:

Related Posts:Wydawnictwa

Wyróżnienia