XVMiting LA Gdańsk 09-11.06.2017 r.

11 maja 2017
Autor:

pikt-atletykaPolski Związek Sportu Niepełnosprawnych START Warszawa, wraz ze Stowarzyszenieniem Rehabilitacyjno-Sportowym „Szansa-Start Gdańsk” będa organizatoami XV Ogólnopolskiego Mitingu Lekkoatletycznego Lębork 2017, który odbędzie się na Stadionie Miejskim w Lęborku, przy ul. Kusocińskiego 56.

Zawody odbęda się w dniach 09-11.06.2017 r. Odprawa techniczna o 20 00 godz. w OSR „Mausz” w dniu 09.06.2017 r. Celem mitingu będzie: Popularyzacja lekkoatletyki wśród osób z niepełnosprawnością oraz integracja środowiska lekkoatletycznego osób niepełnosprawnych. Zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym „Mausz” – Ostrów Mausz 12, 83-320 Sulęczyno. Uczestnikami zawodów mogą być osoby niepełnosprawne w klasach startowych otwartych.

Warunkami dopuszczenia do startu jest posiadanie aktualnych badań lekarskich, niezbędna kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności zawodników – możliwość przekazania na odprawie technicznej lub przesłanie na adres: e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl Zawody są współfinansowane ze środków MSiT (dotyczy wyłącznie członków PZSN „Start”) oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszty podróży pokrywają delegujące jednostki lub zawodnicy indywidualnie. Dla najlepszych zawodników przewidziano puchary i nagrody rzeczowe.

Regulamin mitingu oraz karta zgłoszenia:Tagi:

Pozostałe newsy w tej kategoriiWydawnictwa

Wyróżnienia