Tyflopunkty

6 maja 2014
Autor:

pikt-wydarzeniaFundacja Szansa dla Niewidomych realizuje projekt „Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi „widzą” i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania”, współfinansowany ze środków PFRON. Udział w projekcie jest bezpłatny!

Do projektu zapraszamy dorosłe osoby niewidome i słabowidzące z orzeczeniem o niepełnosprawności ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Głównym celem projektu jest nowoczesna rehabilitacja i podniesienie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku poprzez specjalistyczne wsparcie prowadzone w Tyflopunkcie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r.

W ramach projektu proponujemy zajęcia z tyflospecjalistami oraz ekspertami, w ramach których beneficjent będzie mógł skorzystać z:
– konsultacje rehabilitacyjne z tyflospecjalistą oraz
– 42 godziny indywidualnych zajęć tematycznych w tym: 30 godzin z tyflospecjalistą i 12 godzin zajęć z ekspertami, wybranych przez siebie spośród 16 tyflomodułów rehabilitacyjnych:

1. Świat dotyku i dźwięku.
2. Dom.
3. Kuchnia.
4. Zdrowie.
5. TYFLOSport.
6. TYFLOInformatyka.
7. TYFLOEdukacja.
8. Niewidomy poliglota.
9. Mobilność.
10. Uprawnienia.
11. Kultura.
12. Hobby.
13. TYFLOTurystyka.
14. Autoprezentacja.
15. Nowoczesne technologie.
16. Motywacja.

Autor: Redakcja


Related Posts:

Related Posts:Wydawnictwa

Wyróżnienia