SPARTAKIADA W ŁODYGOWICACH

14 maja 2019
Autor:

pikt-infoStowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w dniu 1 czerwca 2019 roku organizuje Ogólnopolską Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych. Po zakończeniu tej Spartakiady odbędzie się Ogólnopolska Spartakiada Rodzinna – Od Juniora do Seniora. Głównym celem zawodów jest integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem pełnosprawnym, popularyzacja sportu w środowisku wiejskim, szczególnie konkurencji lekko-atletycznych. Sport jest bez wątpienia jedną z takich dziedzin, która bardzo jednoczy a droga do sukcesu prowadzi przez przezwyciężanie własnych słabości.

W wyżej wymienionych imprezach uczestniczyć będą osoby niepełnosprawne, dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które zaprezentują jak w aktywny sposób można wspólnie spędzić sobotni dzień. W tym dniu przeprowadzone zostaną konkurencje sportowe – bieg na 60 m., pchnięcie kulą, bieg na wózkach, rzut oszczepem, skok w dal z miejsca i rekreacyjne – kręgle – 3 rzuty, rzut piłką lekarską, rzut piłeczką palantową do celu. Wymienione imprezy nie tylko łączą środowisko osób niepełnosprawnych z pełnosprawnym, ale motywują do aktywności fizycznej
i uprawiania pięknej dyscypliny jaką jest lekko-atletyka.

Zawody dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Gminy Łodygowice. Partner – JSW innowacje S.A.

Autor: Tomgrabal


Related Posts:
Tagi: ,

Related Posts:Wydawnictwa

Wyróżnienia