Siódme Polkowickie Prezentacje Niepełnosprawni Sprawnym – podsumowanie

7 grudnia 2015
Autor:

pikt-info„Mam Moc!” – pod takim hasłem odbyły się siódme już Polkowickie Prezentacje Niepełnosprawni Sprawnym. PP zostały podzielone na cykl trzydniowych spotkań tematycznych, które 30 listopada rozpoczął Dzień Integracji. Z kolei 1 grudnia odbył się Dzień Edukacyjno-Profilaktyczny.

Występ Niepełnosprawnych Sportowców gier Goalball i Rugby na wózkach, 2 grudnia zamknął całe wydarzenie. Honorowym patronat nad PP objął Burmistrz Polkowic – Wiesław Wabik, a głównymi sponsorami był Związek Gmina Zagłębia Miedziowego i Urząd Gminy Polkowice. Ta coroczna impreza organizowana przez Gminę Polkowice wraz ze współorganizatorami w tym Stowarzyszeniem Skorpion Polkowice, jest nie tylko formą zabawy dla młodzieży, ale również pełni rolę dydaktyczno-wychowawczą. Podczas trzech dni odbyło się wiele wydarzeń tj. warsztaty, pokaz nurkowania, konkursy plastyczne, prelekcje na temat skoków do wody i jakie niebezpieczeństwa się z tym wiążą oraz zajęcia „Profilaktyka raka sutka – nauka samokontroli piersi” organizowane przez stowarzyszenie AMAZONKI. Cykl PP, spotkań i prelekcji, uwiecznił dzień sportowy w którym niepełnosprawni sportowcy paradyscyplin Goalball i Rugby na wózkach sportowych, na terenie hali CCC Polkowice zaprezentowali swe umiejętności. Do konkurencji sportowych zostali także zaproszeni uczniowie polkowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych, mogli oni przekonać się, że osoby niepełnosprawne też mają pasje i są tacy sami jak reszta społeczeństwa. Powyższym wydarzeniom towarzyszyła kampania społeczna „Ty Down’ie”, mająca na celu uwrażliwienie dzieci i młodzież, że zespół Down’a to choroba, a osoby na nią cierpiące też należą do społeczeństwa i nie należy się z nich śmiać. Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim organizacjom/instytucjom, które aktywnie włączyły się do realizacji całego przedsięwzięcia, a były to: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, Gmina Polkowice, PTBS w Polkowicach, PGM w Polkowicach, Skorpion Polkowice, Aquapark Polkowice, PCUZ Polkowice, MOPS w Polkowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Polkowicach, Straż Miejska w Polkowicach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach, PSDST Radosne Serca, Wiejski Ośrodek Kultury, Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach, Gimnazjum nr 1 w Polkowicach, Fundacja Eudajmonia.
Patronami medialnym byli: Telewizja Polkowicka, Radio Plus, Portal Sport-on.info

Autor: Redakcja


Related Posts:

Related Posts:Wydawnictwa

Wyróżnienia