PUCHAR POLSKI W STRZELECTWIE SPORTOWYM GRYFINO 23-26.06.2016 r.

27 maja 2016
Autor:

pikt-strzelectwoPolski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, wraz z Klubem Sportowym Inwalidów „Start” Szczecin, organizuje zawody w strzelectwie sportowym osób niepełnosprawnych, które odbędą się w dniach 23-26.06.2016 r. na Strzelnicy Bractwa Kurkowego w Gryfinie ul. Łużycka 91.

Zawody dofinansowane są ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem zawodów będzie popularyzacja strzelectwa sportowego niepełnosprawnych, wyłonienie najlepszych zawodników, integracja osób niepełnosprawnych oraz włączenie społeczne osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2016 r. Do zgłoszenia obowiązkowo prosimy dołączyć kserokopie aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności zawodników biorących udział w zawodach (zgłoszenia bez orzeczeń uznajemy za nieważne). Zgłoszenie wraz z kserokopiami orzeczeń prosimy przesłać na adres: start-szczecin@post.pl
Do pobrania: Regulamin zawodów, oraz karta zgłoszeniowa.Related Posts:
Tagi:

Related Posts:Wydawnictwa

Wyróżnienia