PUCHAR POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STRZELECTWIE SPORTOWYM 07-10.IX.2017 BYDGOSZCZ

16 sierpnia 2017
Autor:

pikt-strzelectwoW zgłoszeniach imiennych prosimy o podanie numerów orzeczeń o niepełnosprawności poszczególnych uczestników zawodów.
Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest przesłanie zeskanowanych orzeczeń o niepełnosprawności poszczególnych
zawodników, podpisana lista uczestnictwa w zawodach oraz oświadczenie beneficjenta ostatecznego zadania o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę oraz PFRON

z poważaniem
ALINA OFCZYŃSKA
Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„START BYDGOSZCZ”
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

NIP: 554-23-21-996 REGON : 092374401
KRS : 0000070392

ul. Gdańska 163 85-915 Bydgoszcz
tel./fax (52) 588-08-34 tel. kom.: 696 949 500

e-mail: start.bydgoszcz@vp.pl

Dokumenty w załącznikach poniżej
2-oświadczenie PFRON

REGULAMIN MP STRZELECTWO

WORD

2017.LISTA UCZESTNICTWA

Karta_zgłoszeniowa_PP 2017

Autor: Tomasz Mazur


Related Posts:

Related Posts:Wydawnictwa

Wyróżnienia