Ogólnopolskie Zawody ON w strzelectwie

9 marca 2015
Autor:

pikt-strzelectwoGorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” organizuje Ogólnopolskie Zawody Osób Niepełnosprawnych w Strzelectwie Sportowym. Zawody odbędą się w dniach 10-12.04.2015r. w sali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Puszkina 31.

Uczestnikami zawodów będą osoby ze schorzeniami narządu ruchu zgodnie z aktualnymi przepisami. Do udziału w zawodach nie dopuszcza się inwalidów ze schorzeniami wewnętrznymi i umysłowymi. Każdy zawodnik powinien posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi. Zgłoszenia do udziału w zawodach prosimy wysyłać na adres Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „ START”, ul. Drzymały 10, 66-400 Gorzów Wlkp., tel./fax.: 95 72 00 679 lub e-mail start.gorzowwlkp@gmail.com   do dnia 28.03.2015r. Do zgłoszeń proszę dołączyć orzeczenia o niepełnosprawności. Zgłoszenia nadesłane bez orzeczeń nie będą brane pod uwagę. W zgłoszeniu proszę podać informację, kto porusza się na wózku inwalidzkim.
Regulamin Zawodów Strzeleckich:


Related Posts:

Related Posts:Wydawnictwa

Wyróżnienia