Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce

14 maja 2018
Autor:

pikt-atletykaORGANIZATOR:

 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, Ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, tel.: 22/6593011, mail: biuro@pzsnstart.eu

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PATRONATY HONOROWE

 • Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski
 • Polski Komitet Paraolimpijski

WSPÓŁPRACA:

 • CWZS „Zawisza” Bydgoszcz

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • Termin: 8-10.06.2018 r.;
 • Miejsce zawodów: Stadion Zawiszy Bydgoszcz im. Zdzisława Krzyszkowiaka, Ul. Gdańska 163, Bydgoszcz;

UDZIAŁ W ZAWODACH:

W  zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności:

 • formalnie zgłoszone do zawodów;
 • Posiadające klasę startową lub zgłoszone do klasyfikacji
 • posiadający do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie;

 

Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie przesłane organizatorom drogą elektroniczną  – do 25.05.2018 r., na adres e-mail: zgloszenia@pzsnstart.eu

PLANOWANE KONKURENCJE

 • Biegi: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m
 • Skoki: w dal, wzwyż, trójskok
 • Rzuty: kula, dysk, oszczep, maczuga

KLASY STARTOWE

 • T/F 20
 • RR 1-3,
 • T/F 31-34,
 • T/F 35-38,
 • T/F 40-46, T47,
 • T 51-54, F 51-57,
 • T 61-64

SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA   ZAWODÓW

 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami World Para Athletics, IAAF, PZLA i PZSN „Start”.
 • Konkurencje odbędą się w ciągu dwóch dni
 • Komisję sędziowską wyznacz OZLA na wniosek organizatora
 • O ostatecznej kolejności decydować będzie ilość zdobytych punktów wg aktualnego systemu Raza
 • We wszystkich konkurencjach biegowych i wyścigach na wózkach przeprowadzone zostaną serie na czas
 • W konkurencjach rzutowych: 3 rzuty dla wszystkich plus 3 rzuty w finale dla pierwszej „ósemki”
 • Wózki i „kozy” do rzutów zabezpieczają dla swoich zawodników poszczególne ekipy we  własnym 
 • W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji w danej grupie niepełnosprawności (A,B,C2,W1,W2,C1) mniej niż 4 zawodników /zawodniczek nastąpi łączenie grup.
 • W przypadku zgłoszenie do danej konkurencji więcej niż 16 zawodników/zawodniczek nastąpi rozdzielenie grupy.
 • sposobie łączenia grup lub rozdzielenia decyduje KOMISJA TECHNICZNA

NAGRODY

 • Za zdobycie 3 pierwszych miejsce w poszczególnych grupach schorzeń (oddzielenie dla kobiet ) zawodnicy otrzymają medale.
 • Najlepsi zawodnicy w konkurencjach technicznych i biegowych otrzymają puchary.
 • Dla klubów będzie prowadzona klasyfikacja

KOMISJA  WERYFIKACYJNO-ODWOŁAWCZA

 • Komisję stanowią  Sędzia Główny, lekarz, przedstawiciel PZSN „Start”  lub osoba działająca w jego imieniu, klasyfikatorzy.
 • Komisja przeprowadza badania weryfikacyjne i rozpatruje odwołania.
 • Protesty i odwołania można składać do Komisji na piśmie w ciągu 15 minut po zakończeniu  konkurencji  z kaucją 50 zł.
 • We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydować będzie Komisja 

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 • Szczegółowy program minutowy zostanie opublikowany na 7 dni przed imprezą
 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny, lekarz oraz kierownicy ekip i trenerzy.
 • Ze względów organizacyjnych nie można będzie dokonywać żadnych zmian personalnych po terminie zgłoszeń   i w poszczególnych konkurencjach w porównaniu do wcześniej przesłanego zgłoszenia  
 • Zawodnicy, którzy nie byli klasyfikowani i nie są ujęci w centralnej liście zawodników, zobowiązani są zgłosić się do Komisji klasyfikacyjnej  w dniu przyjazdu  odpowiednio wcześnie  przed odprawą techniczną.
 • Zobowiązuje się organizatora do zapewnienia  odpowiedniego  miejsca do   przeprowadzenia   badań.
 • W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w mistrzostwach zgłoszonych zawodników lub ekip, jednostki delegujące zostaną obciążone kosztami 
 • W celu usprawnienia, prosimy o podanie godziny przyjazdu i zgłoszenie zawodników do badań.
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez organizatora.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.
 • Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 • W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat

PROGRAM  ZAWODÓW

Piątek, 8.06.2018 r.
Do 18:00 Przyjazd do hoteli, zakwaterowanie
18:00 – 21:00 Klasyfikacja medyczna
18:00 – 20:00 Kolacja
21:00 Odprawa techniczna
Sobota, 9.06.2018 r.
6:00 – 8:00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania
10:00 Uroczyste rozpoczęcie zawodów
10:15 – 13:30 Sesja poranna
12:30 – 14:30 Obiad na obiekcie
14:00 – 18:00 Sesja popołudniowa
Od 19:00 Kolacja w hotelu
Niedziela, 10.06.2018 r.
06:30 – 08:00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania/wykwaterowanie;
9:00 – 13:00 Sesja poranna
12:00 – 13:30 Obiad na obiekcie
14:00 Zakończenie imprezy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Autor: Tomgrabal


Related Posts:
Tagi: ,

Related Posts:Wydawnictwa

Wyróżnienia