Międzynarodowy wyścig tandemowy – XV HETMAN TANDEM CUP 2012

23 kwietnia 2012
Autor:

pikt-kolarstwoOrganizator wyścigu „HETMAN” Lublin zaprasza na jubileuszowy wyścig „Międzynarodowy Kolarski Wyścig Tandemów o Puchar Marszałka Lubelszczyzny” który odbędzie się w dniach 30.04-03.05.2012 r.

Wyścig składa się z sześciu etapów, trzech ze startu wspólnego, jednego etapu indywidualnej jazdy na czas, oraz dwóch kryteriów ulicznych. Dwa pierwsze starty odbędą się na terenie miasta Lublina i w jego obrębie, a cztery pozostałe na terenie Białej Podlaskiej i okolicach. W sumie zawodnicy będą mieli do pokonania 330 km.

Plan organizacyjny:
29 kwietnia – Przyjazd uczestników w godzinach popołudniowych do HOTELU HUZAR w Lublinie, przy ul. Spadochroniarzy 7. Wyżywienie uczestników jest zagwarantowane od kolacji w tym dniu o godzinie 19.30. W dniu 30 kwietnia po rozegraniu drugiego etapu i kolacji przejazd do Białej Podlaskiej do HOTELU DELFIN przy ulicy Jana Pawła II 11. Dla niezmotoryzowanych organizator zapewnia transport. W imprezie mają prawo wziąć udział kolarskie załogi tandemowe, złożone z pełnosprawnego przewodnika (pilota tandemu) i osoby niewidomej lub słabowidzącej – B1, B2 (zawodnika).

Zawody rozgrywane będą w dwóch konkurencjach:
Osobno w klasyfikacji męskiej i żeńskiej (łączna trasa dla wyścigu w kategorii kobiet około 30% krótsza, o ile zgłosi się do zawodów co najmniej pięć załóg damskich).

Uczestnicy zobowiązani są starować na własnym sprzęcie, w kaskach ochronnych i jednakowych koszulkach. Zobowiązani są także do wylegitymowania się licencją, dowodem osobistym lub paszportem oraz dokumentem stwierdzającym stopień niepełnosprawności (dotyczy zawodników – osób jadących z tyłu). Wpisowe do zawodów określone jest kwotą 120 zł od jednej załogi, które zostanie przeznaczone w całości na nagrody regulaminowe.

Szczegółowe zasady rozgrywania wyścigu i jego program oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej www.hetman-cycling.eu w zakładce WYŚCIG HTC.

Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane będą do 27 kwietnia 2012 r. poprzez wyżej podaną stronę internetową, lub faksem na nr +48 81 443 21 20, oraz pod adresem e-mail info@hetman-cycling.eu podając Imię i nazwisko pilota oraz zawodnika, adres zamieszkania, kraj, numer telefonu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań osobą odpowiedzialną, koordynatorem wyścigu jest Pan Andrzej Góźdź do którego należy kierować wszelkie pytania pod numerami telefonów: tel. +48 81 443 21 20 lub +48 601 963 627.

Pod koniec marca bieżącego roku Zarząd ZKF „OLIMP” podjął uchwałę, na mocy której zobowiązał wszystkich uczestników imprez organizowanych pod egidą OLIMPU do wpłaty na rachunek związku kwoty w wysokości 10 zł za każdy dzień trwania imprezy od każdego uczestnika z osobna. W związku z tą uchwałą proszę przed przyjazdem na wyścig dokonać wpłaty na rachunek OLIMPU stosownych kwot. Dowody dokonania przelewu na rzecz ZKF „OLIMP” obowiązkowo do okazania wraz z licencjami na odprawie technicznej.

Pozostałe informacje dotyczące wyścigu wraz z mapką i regulaminem w załącznikach do pobrania poniżej.

Autor: Mariusz Mazur

Mariusz Mazur


Related Posts:

Related Posts:Wydawnictwa

Wyróżnienia