Letnie Mistrzostwa Polski niepełnosprawnych w pływaniu-Zielona Góra 17-19.06.2016

25 kwietnia 2016
Autor:

pikt-plywanieW dniach 17-19.06.2016. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze- Drzonkowie ul. Olimpijska 20, odbędą się Letnie Otwarte Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu. Organizatorem imprezy jest Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „START” Zielona Góra, na zlecenie Polskiego Związku Sportowego Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie.

Zawody mają na celu, wyłonienie Mistrzów Polski wśród kobiet i mężczyzn, popularyzację pływania w środowisku osób niepełnosprawnych oraz konfrontację umiejętności w pływaniu w poszczególnych klasach startowych, przygotowanie zawodników do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich. Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, niedowidzących i niewidomych z przyznaną klasą startową. Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarsko-sportowe. Zgłoszenia ilościowe należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 13.05.2016r. – zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę . Zgłoszenia imienne należy przesłać do dnia 01.06.2016r, przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną na adres: zsr@zgora.pl Do zgłoszeń należy obowiązkowo dołączyć drogą elektroniczną kopie aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności. Brak kopii w/w orzeczeń skutkować będzie niedopuszczeniem do zawodów.
W załączeni: komunikat organizacyjny wraz z drukami zgłoszeniowymi dot. Letnich Mistrzostw Polski w Pływaniu, które odbędą się w Zielonej Górze – Drzonkowie w dniach 17-19 czerwca br.


Marcel Jarosławski
PZSN „Start”

Autor: Redakcja


Related Posts:
Tagi:

Related Posts:Wydawnictwa

Wyróżnienia